Εν αντιθέσει με τα παραδοσιακά συστήματα θέρμανσης που λειτουργούν με ορυκτά καύσιμα, η αντλία θερμότητας αποτελεί ένα σύστημα θέρμανσης, ψύξης και παραγωγής ζεστού νερού χρήσης ανανεώσιμου χαρακτήρα, καθότι αντλεί θερμότητα από το εξωτερικό περιβάλλον, χρησιμοποιώντας είτε τη θερμοκρασία του αέρα για την παραγωγή ενέργειας, είτε τη θερμοκρασία του εδάφους για να μεταφέρει τη θερμότητα. Οι αντλίες θερμότητας διακρίνονται λοιπόν στις ακόλουθες κατηγορίες:

  • αντλία αέρα - αέρα με inverter (αντλεί θερμότητα από τη θερμοκρασία του αέρα για να ζεστάνει ή να δροσίσει τον αέρα ενός χώρου),
  • αντλία αέρα - νερού (αντλεί θερμότητα από τη θερμοκρασία του αέρα για να ζεστάνει το νερό του συστήματος θέρμανσης και για την παραγωγή ζεστού νερού χρήσης),
  • γεωθερμική αντλία (μεταφέρει θερμότητα από τη θερμοκρασία του εδάφους).

Εμείς θα εξετάσουμε κυρίως τις δύο τελευταίες κατηγορίες, καθότι μόνο αυτές οι αντλίες μπορούν να υποβοηθήσουν ή να υποκαταστήσουν αποτελεσματικά κάποιο σύστημα θέρμανσης που βασίζεται στο νερό ως κεντρικό του στοιχείο (θερμαντικά σώματα ή ενδοδαπέδια θέρμανση), καθώς και στην παραγωγή ζεστού νερού χρήσης.

Οι αντλίες λειτουργούν πολύ αποτελεσματικά, εξοικονομώντας πολύ ενέργεια, με αποτέλεσμα να απαιτείται πολύ μικρή δαπάνη σε ηλεκτρική ενέργεια κατά τη χρήση τους. Ενδεικτικά, ο βαθμός ενεργειακής απόδοσής τους αναφορικά με τη θέρμανση (COP) μπορεί να ανέλθει έως 4 μονάδες για τις αντλίες αέρα – νερού και έως 5 μονάδες για τις γεωθερμικές αντλίες. Ο δείκτης COP ουσιαστικά μας δείχνει τη θερμική ισχύ ενός μηχανήματος, δηλαδή το πόσες kWh παράγονται από την κατανάλωση μίας kWh ηλεκτρικής ενέργειας. Συνεπώς, βάσει των παραπάνω στοιχείων, μία αντλία θερμότητας καταναλώνοντας 1 kWh ηλεκτρικής ενέργειας αποδίδει έως 4 kWh θερμικής ενέργειας, αν πρόκειται για αέρα – νερού και έως 5 kWh, αν πρόκειται για γεωθερμική.

Με γνώμονα τη μεγάλη εξοικονόμηση που παρέχουν στη λειτουργία τους, οι αντλίες θερμότητας θεωρούνται οι λύσεις του μέλλοντος για τη θέρμανση, την ψύξη και την παραγωγή ζεστού νερού χρήσης στην κατασκευή των μελλοντικών κτιρίων, αλλά και στην ανακαίνιση των υφιστάμενων. Θα ήταν λοιπόν χρήσιμο να δούμε τόσο τα χαρακτηριστικά των δύο αυτών κατηγοριών, όσο και το κόστος κτήσης και εγκατάστασης στην κάθε περίπτωση, προκειμένου να έχουμε μία πιο πλήρη εικόνα για το κόστος της αρχικής δαπάνης που απαιτείται, καθώς και για το μέσο χρόνο απόσβεσης. Τέλος, θα εξετάσουμε το πως μία αντλία θερμότητας μπορεί να συνδυαστεί με συμβατικά ή ανανεώσιμου χαρακτήρα συστήματα, για μεγαλύτερη ευελιξία, απόδοση και εξοικονόμηση ενέργειας.

Αντλίες αέρα - νερού

Αντλίες που χρησιμοποιούν τη θερμοκρασία του εξωτερικού αέρα για τη παραγωγή ενέργειας.

Περισσότερες Πληροφορίες...

Γεωθερμικές αντλίες

Αντλίες που χρησιμοποιούν τη θερμοκρασία του εδάφους για τη παραγωγή ενέργειας

Περισσότερες Πληροφορίες...

© 2006 - Γραμμή Αερίου Α.Ε. - All rights reserved