Οικιακές Εγκαταστάσεις

Εγκατάσταση με μία φιάλη εντός του χώρου της οικίας

Πρόκειται για εγκατάσταση που πραγματοποιείται όταν έχουμε να συνδέσουμε μία οικιακή συσκευή αερίου με μικρές καταναλώσεις (π.χ. κουζίνα οικιακής χρήσης). Σε αυτή την περίπτωση, η φιάλη τοποθετείται κάπου κοντά στη συσκευή και σε μέρος όπου ο χρήστης μπορεί να έχει άμεση πρόσβαση, προκειμένου να την αντικαθιστά με ευκολία. Σε αυτή την περίπτωση επιτρέπεται να χρησιμοποιείται μόνο 10κιλη φιάλη μίγματος (βουτάνιο και προπάνιο).

Περισσότερες Πληροφορίες...

Εγκατάσταση με μία φιάλη εκτός του χώρου της οικίας

Όπως και στην περίπτωση που η φιάλη τοποθετείται εντός του χώρου της οικίας, έτσι και η εν λόγω εγκατάσταση χρησιμοποιείται για σύνδεση μίας συσκευής αερίου. Σε αυτή την περίπτωση όμως, η φιάλη είναι τοποθετημένη σε κάποιο εξωτερικό χώρο της οικίας, παρέχοντας μεγαλύτερη ασφάλεια στον χρήστη. Το υγραέριο οδηγείται μέχρι τη συσκευή μέσω μιας σωληνογραμμής, κατασκευασμένης από χαλκοσωλήνα ειδικό για αέρια καύσιμα. Εφόσον η φιάλη τοποθετείται σε εξωτερικό χώρο, μπορεί να χρησιμοποιηθεί και φιάλη μεγαλύτερου μεγέθους, που να περιέχει μόνο προπάνιο.

Περισσότερες Πληροφορίες...

Σύστημα ΟΙΚΟ (Εγκατάσταση με δύο συνδεδεμένες φιάλες)

Πρόκειται για ένα σύστημα με δύο φιάλες υγραερίου, οι οποίες είναι συνδεδεμένες μεταξύ τους, ούτως ώστε ο χρήστης να μην μένει ποτέ χωρίς υγραερίο. Η μία φιάλη είναι σε λειτουργία ενώ η δεύτερη είναι σε αναμονή. Μόλις αδειάσει η μία φιάλη, ο χρήστης έχει τη δυνατότητα, μέσω μίας βάνας, να θέσει σε λειτουργία τη δεύτερη φιάλη, η οποία είναι ήδη συνδεδεμένη με την υπόλοιπη εγκατάσταση. Οι φιάλες προφυλάσσονται μέσα σε ειδικό αποθηκευτικό χώρο, ένα ανοξείδωτο ερμάριο, ειδικά σχεδιασμένο για τη χρήση αυτή. Το σύστημα αυτό μαζί με το κιβώτιο τοποθετείται υποχρεωτικά σε κάποιο εξωτερικό χώρο της οικίας, στον οποίο ο χρήστης μπορεί να έχει εύκολη πρόσβαση. Το δε υγραέριο οδηγείται μέχρι τις συσκευές μέσω μιας σωληνογραμμής κατασκευασμένης από χαλκοσωλήνα, ειδικό για αέρια καύσιμα.

Περισσότερες Πληροφορίες...

Συστοιχία φιαλών (πάνω από 2 συνδεδεμένες φιάλες)

Η πιο συνηθισμένη εγκατάσταση συστοιχίας φιαλών για οικιακή χρήση είναι αυτή που αποτελείται από 4 (τέσσερις) φιάλες υγραερίου. Χρησιμοποιείται συνήθως σε περιπτώσεις όπου οι συσκευές που θα τροφοδοτηθούν είναι περισσότερες από δύο ή σε περιπτώσεις όπου οι καταναλώσεις της συσκευής αερίου είναι μεγάλες (π.χ. επίτοιχος λέβητας αερίου). Πρόκειται για ένα σύστημα 4 φιαλών, όπου οι δύο φιάλες βρίσκονται σε λειτουργία και οι άλλες δύο σε αναμονή. Μόλις αδειάσουν οι πρώτες, μέσω ενός διακόπτη αρχίζει η παροχή από τις άλλες δύο. Και σε αυτή την περίπτωση το σύστημα τοποθετείται σε εξωτερικό χώρο της οικίας και το υγραέριο οδηγείται μέχρι τις συσκευές με ειδικό χαλκοσωλήνα αερίου.

Περισσότερες Πληροφορίες...

© 2006 - Γραμμή Αερίου Α.Ε. - All rights reserved